BEHOUD HET ERFGOED
VAN
ANTONIO ORTIZ GACTO

Het erfgoed van Antonio Ortiz Gacto is van onschatbare waarde. Zijn schilderijen, tekeningen en architectuur ademen de Mediterrane tijdsgeest. Zijn unieke stijl is een met het Almeriense landschap, een mix van de Europese en Noord Afrikaanse cultuur. Zijn kunstwerken gaan over de essentie van het leven en visualiseren de menselijke kant van de maatschappij.

Het erfgoed van Antonio Ortiz Gacto loopt gevaar. Sinds zijn overlijden in 2011 blijven de meeste tekeningen en schildeirjen in zijn atelier, een integraal onderdeel van het door hem in zijn karakteristieke stijl ontworpen huis “casa Ortiz”. Vochtigheid is een serieuze bedreiging die zijn tekeningen en s childeirjen aantast. Als er niets gebeurt dan zullen over 5 jaar vele van zijn kunstwerken onherstelbare schade hebben opgelopen. De urgentie om actie te nemen is dus hoog voordat het te laat is. Dat is waarom de AOG Stichting het voortouw heeft genomen om het erfgoed van Antonio Ortiz Gacto te redden voor toekomstige generaties.

Het is de ambitie van de AOG Foundation om het levenswerk van Antonio Ortiz Gacto te redden en tentoon te stellen aan de Almerienses gemeenschap en de rest van de wereld. Doelstelling is om in 2020 een eerste tentoonstelling van zijn werk te organiseren.  BuVoordat het zover is moet er nog veel werk verzet worden.

WAT MOET ER GEBEUREN?

De AOG Foundation heeft een ambiteus plan opgesteld om haar doel te bereiken. Gedurende de uitvoering van het plan is er behoefte aan financiele ondersteuning om alle stappen te kunnen uitvoeren. Hiervoor zullen we speciale sponsorpakketten samenstellen die ruimte bieden aan zowel particulieren, bedrijfsleven, overheid en andere instellingen om te participeren in het kunstwerk van Antonio Ortiz Gacto.

PORTFOLIO